Cietrzew regulamin

Regulamin

Turnieju Sportowo-Obronnego z okazji 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego oraz rocznicy powstania Legionów Polskich.

 

Miejsce zawodów:

Zawody odbędą się na strzelnicy JTS Strzelec na terenie byłego poligonu 18 Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego. Dojazd ulicą Sudecką i Aleją Solidarności.

Organizator: Fundacja Rozwoju Regionalnego Kobold, Mała Kamienica 53, 58-512 Stara Kamienica, NIP 6112730095, tel. 503750626.

Sędzia Głowny Zawodów: Andrzej Gawłowski, Kierownik Zawodów: Jacek Gajda.

Termin: 3.12.2017 r. (niedziela)

Konkurencje:

1. – karabin wojskowy AK – 7,62 mm (5 strzałów stojąc do tarczy, odległość 50 m, czas konkurencji 5 min.)
2. – pistolet wojskowy PW – 9 mm (strzelanie dynamiczne do poperów, 5 strzałów odległość 15 m, konkurencja na czas)
3. – rzut granatem F – 1 do celu (odległość 15 m, rzut 5 granatami do celu) 
4. – pojedynek strzelecki (strzelanie z karabinów bocznego zapłonu do klapek biathlonowych, 5 strzałów, odległość 25 m, pierwsze 16 osób przechodzi do półfinału) 

Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział uczestnicy szkolenia sportowo-obronnego przygotowującego do wstąpienia do armii, członkowie stowarzyszeń obronnych, sympatycy strzelectwa. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby ze szkół mundurowych, oraz organizacji proobronnych. Nie ma limitu uczestników, lecz dla pierwszych 100 osób przewidziane są pakiety startowe. 

Broń i amunicja:

Broń i amunicję amunicję zapewnia organizator.

Klasyfikacja:

Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa oraz indywidualna.

Nagrody:

1. za zajęcie miejsca 1 – 3 w klasyfikacji indywidualnej:
– liczona łącznie (karabin, pistolet, granat) – medal i dyplom, nagroda rzeczowa
– za zajęcie dalszych miejsc – dyplomy
2. za zajęcie miejsca 1- 3 w pojedynku strzeleckim:
– puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.
– za zajęcie dalszych miejsc – dyplomy
3. za zajęcie miejsca 1 – 3 w klasyfikacji zespołowej:
– puchar, dyplom, nagrody rzeczowe
– za zajęcie dalszych miejsc – dyplomy

Postanowienia końcowe :

1. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.

2. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie Zawodów, o których poinformuje na odprawie kierowników ekip bezpośrednio przed zawodami.

3. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

4. Uczestniczyć może każda osoba pełnoletnia. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w zawodach pod opieką osoby dorosłej, prawnego opiekuna, nauczyciela ze szkoły, itp. 

5. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na strzelnicy wg Regulaminu Strzelnicy oraz Regulaminu Zawodów. 

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zawodach w mundurze polowym lub stroju podobnym do munduru polowego. 

7. Uczestnicy podpisują zgodę na udział w zawodach i braku przeciwwskazań do udziału oraz zgodę na powielanie wizerunku w ramach dozwolonej promocji projektu i materiałów reklamowych organizatora.

8. Wszelkie dodatkowe informacje organizacyjne i regulaminowe można uzyskać pod adresem fundacjakobold.pl oraz pod numerami telefonów: Jacek Gajda tel. 503 750 626, Andrzej Gawłowski  – tel. 667 776 477. 

9. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zespołu lub indywidualne do 1.12.2017 r.

– na stronie fundacjakobold.pl w zakładce cietrzew2017

  • elektronicznie: e-mail cietrzew@fundacjakobold.pl
  • bezpośrednio przed zawodami (biuro czynne do godz. 9.45)
  • Limit uczestników 100 osób (osoby mieszczące się w limicie otrzymują pakiety startowe). 

Program: 

9.00-9.45 Weryfikacja uczestników, wydawanie metryczek

9.55-10.00 Odprawa techniczna kierowników drużyn

10.00 oficjalne rozpoczęcie zawodów

10.00-13.00 Zawody

do godz. 14.00 Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i zakończenie zawodów. 

 

Organizatorzy:

Projekt pod nazwą „Turniej, sportowo-obronny szkolenie strzeleckie oraz konkurs wiedzy CIETRZEW 2017 z okazji 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego oraz rocznicy powstania Legionów Polskich” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. 

 

Załączniki: 

KARTA ZAPISU cietrzew2017