Strzeleckie

Regulamin VI Amatorskich Mistrzostw Strzeleckich i Łuczniczych
„IZERY 2019” w Starej Kamienicy

Termin zawodów: 21.09.2019 (sobota) godz.14.30-17.00

Miejsce: Teren za OSP Stara Kamienica

Organizator: Fundacja Rozwoju Regionalnego KOBOLD oraz Super AGI, Gmina Stara Kamienica

Prowadzenie i obsługa zawodów: Fundacja Rozwoju Regionalnego KOBOLD

Zapisy w dniu zawodów: 13.00-14.30 w Biurze Zawodów na terenie przy OSP w Starej Kamienicy.

Sprzęt: Karabiny, Łuki i amunicję zapewnia organizator.

Zawody sędziuje: Andrzej Gawłowski sędzia 2 kl. PZSS oraz sędziowie III kl. PZSS. Wyniki będą publikowane na tablicy ogłoszeń w miejscu zawodów.

Zawodnicy mogą startować w trzech kategoriach:

– Karabin sportowy junior do lat 12. Postawa leżąc z podpórką. Odległość 10 m. Ilość strzałów: 2+5. Ocenianych jest 5 najlepszych strzałów.

– Karabin sportowy senior wiek 13+. Postawa stojąca z wolnej ręki. Odległość 10 m. Ilość strzałów: 2+5. Ocenianych jest 5 najlepszych strzałów.

Łuk angielski: wiek: 13+. Postawa stojąca, ilość strzałów 2+3 oceniane są 3 najlepsze wyniki.

Zawody są bezpłatne, obowiązują wcześniejsze zapisy. W trakcie zawodów nie będzie możliwości dopisania się na listę. W przypadku dużej ilości zgłoszeń ilość strzałów może zostać ograniczona.

Nagradzane są pierwsze 3 osoby w każdej kategorii. Pula i podział nagród jest wyłącznie w gestii organizatorów.

W przypadku osiągnięcia równej ilości punktów przez zawodników, wygrywa zawodnik który posiada większą ilość najwyżej punktowanych strzałów. W przypadku braku takiego rozwiązania zarządza się dogrywkę w formie: kolejne trzy strzały do tarczy.

Ogłoszenie wyników po zakończonych konkurencjach.

 1. Czas na oddanie strzałów 3 minuty.
 2. Start odbywa się dwójkami zgodnie z pozycją na liście.

 3. Jeśli zawodnik nie zgłosi się po wywołaniu z listy, wypada z kolejki na ostatnie miejsce. Jeśli wystarczy czasu będzie mógł wziąć udział po wyczerpaniu zawodników z listy podstawowej.

 4. Zawodnik, który odda strzał nie do swojej tarczy jest dyskwalifikowany.

 5. Za nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i strzelnicy przez zawodników może zostać nałożona kara dyskwalifikacji.

 6. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko.

 7. Ładowanie, trzymanie karabinu podczas strzału odbywa się tylko przez uczestnika.

 8. Zawody są formą amatorską, karabiny są przestrzelane w dniu zawodów i ustawione w cel.

 9. Wszelkie protesty należy zgłaszać bezpośrednio do organizatora podczas zawodów.

 10. Zawodnik biorący udział w strzelaniu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem strzelnicy i zawodów oraz zobowiązany jest do przestrzegania ich zapisów.

 11. Ostateczna interpretacja wyników należy do sędziów prowadzących i nie podlega protestom po zakończeniu zawodów.

 12. Zawodnicy biorąc udział w zawodach, wyrażają zgodę na publikację wizerunku związaną z promocją imprezy oraz w innych materiałach promocyjnych Fundacji Rozwoju Regionalnego Kobold na wszystkich polach eksploatacji.

 13. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją wyścigu rowerowego w ramach ,,Kobold Cross 2017” w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest Fundacja Rozwoju Regionalnego ,,Kobold” z siedzibą w Małej Kamienicy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w w/w imprezie sportowej. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Zawodów, także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów strzeleckich i łuczniczych.

Skrócony regulamin strzelnicy

 1. Karabin kierujemy wyłącznie w kierunku tarczy. Odchylenie lufy karabinu o więcej niż 45°, kierowanie w kierunku ludzi, agresywne i niespokojne zachowanie będzie karane dyskwalifikacją i usunięciem zawodnika z terenu zawodów.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń sędziów prowadzących.
 3. Za nieprzestrzeganie poleceń sędziów i osób prowadzących, zawodnik/osoba kibicująca może zostać usunięta z terenu zawodów.
 4. Ostateczna interpretacja wyników należy do sędziów prowadzących i nie podlega protestom po zakończeniu zawodów.
 5. Start strzelania odbywa się wyłącznie na polecenie sędziego prowadzącego.
 6. Zabrania się przebywania na linii strzału, obok lub bezpośrednio przy strzelającym.
 7. Zabrania się przebywania na strzelnicy osób pod znacznym wpływem alkoholu.